kariera

Kariéra

Staviame na ľuďoch

Na tých, u ktorých sú cieľavedomosť, motivácia a záujem o prácu podporené dosiahnutým vzdelaním, kvalifikáciou a schopnosťou komunikovať v pracovnom tíme.

Skúsenosť a mladosť

Vedenie ALPINE SLOVAKIA je presvedčené, že kombinácie týchto dvoch atribútov sú správnou cestou k úspešnému rozvoju spoločnosti nielen v odborných stavebných profesiách, ale aj v administratívnych a ďalších oblastiach činností.