DR121708

O spoločnosti

Skúsenosti a ciele

Dlhodobou orientáciou na pozemné, dopravné a inžinierske stavby patrí ALPINE SLOVAKIA k tým stavebným firmám v Slovenskej republike, ktoré môžu ponúknuť investorom v uvedených oblastiach svoje skúsenosti a široké spektrum stavebných prác a sprievodných služieb. Cieľom spoločnosti je rozšíriť oblasti svojho pôsobenia na celom území Slovenskej republiky, vrátane možnosti uplatnenia sa pri realizácii PPP-projektov v budúcnosti.

Rozvoj spoločnosti

Kritériom rozvoja spoločnosti a jej konkurencieschopnosti sú opatrenia, na základe ktorých môžeme konštatovať, že trvalou prioritou vedenia spoločnosti a všetkých zamestnancov je spokojný zákazník.