DR126684

História

Vývoj stavebnej firmy zahŕňa veľa získaných skúseností, pracovných schopností a kontaktov.

1994
V mesiaci december bola založená spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. so sídlom v Lozorne. Následne spoločnosť viackrát zmenila sídlo svojho pôsobenia.

2006
S účinnosťou od 27.06.2006 sa spoločnosť premenovala na ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. a pod týmto názvom pôsobí do dnešného dňa.
So zmenou názvu bolo zmenené i sídlo spoločnosti, a to na Prievozská 26, Bratislava.

Koncom roka získala španielska spoločnosť FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) 79,27% obchodných podielov v materskom koncerne ALPINE Bau GmbH. Týmto krokom sa obidve spoločnosti spolu stali piatym najväčším stavebným koncernom v Európe.

2008
Od 15.04.2008 je sídlom spoločnosti adresa Mokráň záhon 2, Bratislava.

04/12/2008 bola spoločnosť prvýkrát certifikovaná podľa OHSAS 18001:2007 (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ISO 14001:2004 (Systém environmentálneho managmentu) a ISO 9001:2001 (Systém riadenia kvality).

2009
V mesiaci august spoločnosť úspešne absolvovala certifikáciu podľa normy EN ISO 9001:2008 13/08/2009 (Systém riadenia kvality).

2013
Vydané súdne rozhodnutie o úpadku rakúskej materskej spoločnosti ALPINE Bau GmbH.

2014
Spoločnosť sa stáva členom skupiny PSJ.

2015
Dňa 10.3. vznikla dcérska spoločnosť Slovenské Asfalty s.r.o.

Dňa 27.4. bolo zapísané do Obchodného registru nové sídlo spoločnosti, a to Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava – Ružinov

2016
Dňa 10. augusta 2016 vznikla spoločnosť Asfalt Beluša ako 50% dcérska spoločnosť firmy ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.