pobočky_720x180

Pobočky

Doterajšie umiestnenie jednotlivých pracovísk spoločnosti je dané postupným rozvojom pôsobenia na území Slovenska.

Každá pobočka má vďaka koordinácii všetkých stavebných činností svoj podiel na celkovom úspechu spoločnosti. Úspech je zaručený našimi zamestnancami, ktorí tvoria kompaktný tím. Zodpovednosť voči zákazníkom je vyjadrená certifikátmi, ktorých je společnosť nositeľom:
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008

Pracoviská na Slovensku – výroba

Závod Bratislava

Prostredníctvom svojich realizačných stredísk pôsobí v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a v oblasti železničných stavieb v rámci celého Slovenska. Vykonáva všetky stavebné činnosti dopravného a inžinierskeho staviteľstva s výnimkou asfaltových technológií.

Závod ASFALT

Vykonáva všetky činnosti súvisiace s realizáciou asfaltových technológií, a to ako v samostatnej pôsobnosti, tak aj v spolupráci so závodmi HSV. Asfaltové zmesi sa vyrábajú v obaľovačke společnosti Slovenské Asfalty v Senci.

Závod Žilina

Prostredníctvom svojich realizačných stredísk pôsobí v Trenčianskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji. Vykonáva všetky stavebné činnosti dopravného a inžinierskeho staviteľstva s výnimkou asfaltových technológií.

Pracoviská v Slovenskej republike – servisná podpora, administratíva

Bratislava – útvar dopravy a mechanizácie (MTA), IT, ekonomika, personalistika, právna činnosť.

Pracoviská v Českej republike – administratíva

Brno – marketing, PR.