header_konzern

Vedenie spoločnosti

Vyváženosť technických a obchodno-ekonomických kompetencií vedenia spoločnosti je zárukou kvalitnej riadiacej práce.

Ing. Peter Russegger – konateľ spoločnosti
Josef Husar – konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Kalaber – prokurista
Ing. Juraj Pojezdál – prokurista, vedúci závodu Bratislava
Stanislav Farana – prokurista, vedúci závodu ASFALT
Ing. Tomáš Konečný, MBA – prokurista, vedúci ekonomického útvaru