Obchvat Brezna vybuduje slovensko-české združenie

30.03.2015

I/66 Brezno – obchvat, I. etapa

Dnes prebehlo oficiálne začatie stavby I/66 Brezno-obchvat, I. etapa, spojené s aktom slávnostného poklepania základného kameňa.

Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili okrem iných aj štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, generálny riaditeľ Slovenské správy ciest Roman Žembera a primátor mesta Brezna Tomáš Abel.

Verejnosťou dlho očakávanú stavbu južného obchvatu Brezna bude realizovať združenie firiem ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. a ALPINE Bau CZ a.s.
Projekt bude financovaný s využitím zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava.

Súčasný stav cesty I/66 prechádzajúcej zastavanými časťami mesta Brezno, s obmezenou rýchlosťou v intraviláne, nevyhovuje predpokladanému nárastu dopravných intenzít. Hlavným účelom stavby je vybudovať kapacitnú komunikáciu, ktorá odvedie dopravu mimo centrum města a najhustejšie zastavené územie. Cieľom stavby je však tiež zlepšenie životného prostredia.

Technické parametre stavby

Hlavná trasa I/66:

 • Dvojpruhová, smerovo nerozdelená cesta I. triedy, kategória C 9,5/80.
 • Napojenie na existujúcu cestu I/66 v km 128,49.
 • Celková dĺžka – 2,542 km.

Ďalšie komunikácie:

 • Mimoúrovňová križovatka Brezno-mesto s I/66.
 • Okružná križovatka Mazorníkovo s cestou II/529.
 • Úpravy a preložky ciest I/66, II/527 a miestnych komunikácií – celkovo 6 stavebných objektov.
 • Provizórne prepojenie obchvatu a cesty III/529 5.
 • Preložka chodníka na Ceste osloboditeľov.

Mosty:

 • 5 mostných objektov – 2 na hlavnej trase.

Ďalšie objekty:

 • Oporné múry – 342,2 m
 • Zárubné múry – 650,6 m.
 • Protihlukové steny – 817,5 m.
 • Úpravy potokov – 102,1 m.
 • Cestná kanalizácia – 2 743,5 m, 4 odlučovače ropných látok.

≪ späť na aktuality