Partneri

Partnerstvom vo všetkých oblastiach stavebných aktivít rozumieme spoluprácu, týmovost, vzájomnú pomoc a spoločný cieľ.

Úspešné partnerstvo, ktoré spája podnikateľské subjekty, predpokladá:

  • obojstranný podiel na budovaniu a udržaní vzťahu,
  • spoločné riešenie problémov, spoločné záujmy,
  • komunikáciu medzi partnermi, dôveru.

Dlhodobé partnerstvo vyžaduje neustálu investíciu do jeho fungovania, s prirodzenou možnosťou odstúpenia v prípade nefunkčnosti.