ALPINE Bau CZ a.s.

ALP_zakladni_CMYK

ALPINE Bau CZ je našou materskou spoločnosťou, s ktorou nás spája aj spoločná história.

Pôsobí v Českej republike od r. 1992 a podniká v oboroch dopravného, inžinierskeho a pozemného staviteľstva.

Viac na: www.alpine.cz