Asfalt Beluša s.r.o.

Logo_Asfalty_Belusa_ver_1

Spoločnosť Asfalt Beluša s.r.o. vznikla dňa 10.8.2016 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Žilina. V súčasnosti sú spoločníkmi obchodné spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. a Doprastav Development, a.s.

Spoločnosť vyrába zmesi typu ACO, ACL, ACP a SMA.
Predaj asfaltových zmesí sa zaisťuje pre všetkých záujemcov v kvalite STN EN po celú pracovnú dobu.