Slovenské Asfalty s.r.o.

slovenske-asfalty

Spoločnosť Slovenské Asfalty s.r.o., ktorá je našou dcérskou spoločnosťou, bola zapísaná do obchodného registra SR 10.3.2015.

Predmetom činnosti tejto spoločnosti je okrem iného:

  • Výroba a spracovanie asfaltových zmesí
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • Výroba stavebných hmôt, polotovarov
  • Oprava výtlkov
  • Asfaltérske práce

Viac na: www.slovenskeasfalty.sk