reference_720x180

Referencie

ALPINE SLOVAKIA vznikla roku 1994. V tejto dobe sa spoločnosť zaoberala najmä generálnou dodávkou komplexných celkov v oblasti pozemného staviteľstva.

V súčasnej dobe ponúka ALPINE SLOVAKIA výstavbu, rekonštrukcie a opravy dopravných
a inžinierskych stavieb – ciest, diaľnic, mostov, cestných obchvatov, parkovísk, námestí, kanalizácií a i. Charakteristické pre ALPINE SLOVAKIA je zameranie na pokládku asfaltových povrchov.

Rozhodujúcimi faktormi pri realizácii stavebných diel sú pre nás kompetentnosť a odbornosť, hospodárnosť a dodržiavanie termínov. Veľký dôraz kladieme na vysoký štandard kvality
a bezpečnosti pri všetkých projektoch.