reference_cesty_720x180

Cestné stavby, asfaltové povrchy

Cestná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú rozvoj hospodárstva, ako aj priestorové usporiadanie územia štátu.

Druhové rozlíšenie ciest a spevnených plôch od diaľnic a rýchlostných komunikácií neznamená pre nás zmenšené úsilie pri výstavbe. Naopak, veď cesty sú okrem iného i spojnicami medzi krajinami a majú obrovský regionálny význam, hoci nemajú označenie „D“ alebo „R“.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti výstavby ciest

Moderná a výkonná cestná infraštruktúra je tepnou života pre hospodársky rozvoj každej krajiny. ALPINE SLOVAKIA má v tejto oblasti už skúsenosti. Doplňujúcim sortimentom v oblasti cestnej výstavby je aj budovanie protihlukových stien.