dalnice_cesta157_header_720x180

Cesta I/51 Trnava – severný obchvat, I. etapa

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Bratislava
Doba výstavby: 09/2006 – 08/2008
Miesto výstavby: Mesto Trnava – severný obchvat
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: Združenie ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. ako vedúci člen Združenia „ALPINE 23“

Technický popis

Stavba rieši preložku cesty I/51 výstavbou severného obchvatu mesta, v I.etape výstavby v dĺžke 1 709,0 km, v úseku medzi cestami II/504 a II/560 (Špačinská cesta) a cestou I/61 (Piešťanská ul.). Súčasťou stavby je úprava križovatiek s cestami II.triedy, okružná križovatka na Špačinskej ceste, súvisiace prekládky inžinierskych sietí, protihlukové opatrenia a rekultivácia opustených úsekov ciest.

Cestné objekty 50 662 m², 3 mostné objekty (dĺžky 78,56 m, 75,56 m, 35,00 m), protihlukové steny 3 000 m², dovoz zo zemníka cca 200 000 m³.

≪ späť na Referencie