Odpočívadlo-Červeník-1._720x180

Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník ĽJP v smere (PN-BA)

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Doba výstavby: 04/2012 – 10/2012
Miesto výstavby: Diaľnica D1, km 67,50
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Modernizáciou odpočívadla došlo k rozšíreniu parkovacích miest najmä pre nákladné vozidlá.

V rámci stavby došlo taktiež k modernizácii verejného osvetlenia, kanalizačného systému, rozvodov pitnej vody a kompletnej výmene  zariaďovacích predmetov jako sú stoly, lavice, odpadkové koše, apod. Bola zriadená plocha pre aktívny odpočinok – fitnes zóna a ihrisko.

Na odpočívadle je zriadený stály kamerový dohľad s prenosom dát na pracovisko na SSÚD Trnava, ktorý prispeje k zvýšenej bezpečnosti návštevníkov tohoto zariadenia.

Rozsah prác

 • Demolácia drobných objektov
 • Vegetačné úpravy
 • Spevnené plochy
 • Oplotenie
 • Drobná architektúra
 • Dažďová kanalizácia
 • Rozvod vody pre pitné fontány
 • Verejné osvetlenie
 • Preložka NN prípojky pre zariadenie HOT-POT
 • Kamerový dohľad
 • Všeobecné položky

≪ späť na Referencie