Eliminácia-bezp.rizík...1._720x180

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitranskom regióne

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Doba výstavby: 01/2012 – 05/2013
Miesto výstavby: Nitransky a Trnavský kraj
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Dopravná situácia na realizovaných úsekoch bola velmi nepriaznivá. Bolo potrebné obnoviť zastarané bezpečnostné zariadenia jako sú zvodidlá, zábradlia, smerové stľpíky, bolo potrebné vyměnit zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie bolo vyhotovené len jednozložkovou farbou reflexnej úpravy. Tieto úseky neboli chránené proti migrácii zveriny, neboli monitorované poveternostné podmienky. Na vozovkách sa nachádzali vyjazdené koľaje, v mnohých miestach boli sieťové trhliny, bolo viacej plôch s väčšími výtlkmi a na viacerých miestach bola vytlačená vozovka, preto sa muselo pristúpiť k celkovej výmene asfaltových krytov.

Rozsah stavby

Celková dľžka realizovaných úsekov bola takmer 143 km, asfaltových plôch bolo 1 290 516 m2, celkovo sa na stavbe položilo cez 290 000 t asfaltových zmesí.
Celkovo bolo umiestnených 4 357 ks smerových stľpíkov a 2 215 ks plašičov zvierat.
Na zvýšenie bezpečnosti bolo osadených 25 ks ukazateľov rýchlosti, 23 ks ukazateľov teploty, 8 ks priechodov pre chodcov PED+Solar a 40 ks tlmičov nárazu na zvodidlá.

≪ späť na Referencie