Lazy-pod-Makytou-1._780x120

Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)-Javorníky (ČR)

Technický popis

Cesta bola navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná s dopravným obmezením. V niektorých úsekoch sú realizované výhybně. Šírka jazdného pruhu je 3 m, po oboch stranách je spevnená krajnica šírky 0,5 m. Celková šírka spevnenej časti je 4 m. Celková šírka koruny je 5,5 m.

Rozsah prác

  • Odstránenie pôvodnej vozovky, vyrovnanie nezrovnalosti v dl. 4104 m
  • Nová vrstva vozovky dl. 4104 m
  • Dosypanie nespevnenej krajnice po celej dľžke úseku
  • Dodávka a montáž zvodidel d. 3511 m
  • Dodanie a osadenie 12 ks nových priepustov, čiel a výtokov
  • Dodanie a osadenie betónových odvodňovacích rigolov dl. 4000 m
  • Hydroosev po celej dľžke rekonštrukcie
  • Nové dopravné značenie

≪ späť na Referencie