Javorina-Holubyho-chata2_720x180

Rekonštrukcia ciest III/58120 Javorina (Holubyho chata) SR-Hranica s ČR

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Doba výstavby: 10/2011 – 08/2012
Miesto výstavby: Trenčiansky kraj
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Cieľom projektu bola modernizácia a zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu cesty III/58120 a zvýšenie atraktivity a dostupnosti tohto územia pre cestovný ruch v rámci cezhraničnej spolupráce s Českou republikou.
Projekt riešil rekonštrukciu cesty III/58120 Javorina (Holubyho chata) SR v dľžke 6660 m, od križovatky smerov Cetuna (2 km) a Stará Turá (6 km) po lyžiarske stredisko Javorina (Holubyho chata).

≪ späť na Referencie