mosty_720x180

Mosty, cyklotrasy, spevnené plochy

Spektrum stavebnej činnosti ALPINE SLOVAKIA tvorí tiež výstavba mostov, cyklotrás a spevnených plôch.

Zabezpečujeme požadovanú kvalitu mostných objektov všetkých typov ako dôležitého segmentu v dopravnej infraštruktúre. Či už ide o oceľové alebo oceľobetónové mosty, stavebné diela z predpätého betónu, visuté a oblúkové mosty. Oblasť výstavby mostov stále viac získava na význame.

Okrem výstavby nových objektov realizujeme aj sanáciu a modernizáciu existujúcich mostových stavieb.

Realizujeme spevnené plochy priemyselných areálov, obcí, miest a cyklistické chodníky, ktoré spájajú a tiež slúži nielen športu.