cierne4_header_720x180

I/12 Čierne – bodová závada

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Bratislava
Doba výstavby: 06/2007 – 05/2009
Miesto výstavby: Obec Čierne
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: Združenie ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. ako vedúci člen Združenia „ALPINE 70“

Technický popis

Stavba rieši bodovú závadu na ceste I/12 v obci Čierne. Riešenie pozostáva z prepojenia úsekov cesty I/12 s vylúčením dopravne nevhodného úseku cesty I/12 v dĺžke cca 400,0 m. Prepojenie je riešené mostným objektom, ktorý prekonáva Ondrašovský potok a miestnu komunikáciu.

≪ späť na Referencie