Panholec-1._720x180

Infraštruktúra administratívno-prevádzkového centra Panholec

Objednávateľ: PSJ Hydrotranzit, a.s.
Doba výstavby: 06/2013 – 09/2013
Miesto výstavby: Mesto Pezinok
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Dielo pozostavalo z objektov:
SO 101-00 Dopravné napojenie na cestu III/5025
SO 102-00 Úprava existujúcej účelovej komunikácie – časť  1
SO 102-00 Areálová prístupová komunikácia
SO 110-00 Chodník pri ceste III/50205
SO 201-00 Oporný múr na ceste III/50205
SO 801-00 Dočasná obchádzková trasa
SO 802-00 Dočasná obchádzková trasa na ceste III/5025

Výstavba priemyselno-logistického centra Panholec v Pezinku si vyžadovalo zabezpečenie dopravného napojenia areálu na cestu III/5025. Napojenie je zabezpečené prostredníctvom malej okružnej križovatky na ceste III/5025 v úseku Pezinok-Šenkvice za železničním nadjazdom.

≪ späť na Referencie