Krásno-nad-Kysucou1._720x180

Krásno nad Kysucou – Kalinov, most cez rieku Bystricu

Objednávateľ: Město Krásno nad Kysucou
Doba výstavby: 06/2009 – 05/2010
Miesto výstavby: Krásno nad Kysucou, Žilinský kraj
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Most sa nachádza v meste Krásno nad Kysucou, časť Kalinov, na premostenie rieky Bystrica. Jedná sa o dvojpólový most s osovými vzdialenosťami podpier cca 20 m, dĺžka premostenia cca 45 m. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako spojitá, vytvorená z panelov KA-61 v počte 8 ks, spojených železobetónovou doskou hr. 0,2 až 0,232 m.

Medziľahlá podpera je uložená na plošnom základe, má kruhový driek priemeru 1,5 m. Šírka vozovky na moste je 3,2 m, šírka chodníka na jednej strane je 1,0 m. Most je priamy v pozdĺžnom spáde od ľavého k pravému brehu 1,00 %.

≪ späť na Referencie