mosty_stupava1_2_header_720x180

Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2

Objednávateľ: Združenie D2, Križovatka Stupava, JV-STRABAG-DPS STRABAG s.r.o., Bratislava
Stavebný objekt: 104-00, 106-00, 209-00, 211-01
Doba výstavby: 09/2009 – 04/2011
Miesto výstavby: Záhorská Bystrica – Stupava juh
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. ako subdodávateľ pre firmu STRABAG s.r.o, ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. ako subdodávateľ pre firmu Doprastav, a.s.

Dodávka stavebných prác pre stavebné spoločnosti STRABAG s.r.o. a Doprastav, a.s., ktoré zahŕňajú výkopové a násypové práce zemného telesa cesty, preložku miestnej komunikácie Poľný Mlyn – Záhorská Bystrica a 5 mostných objektov.

Účelom výstavby nového dopravného prepojenia medzi cestou I/2 a cestou II/505, s napojením na diaľnicu D2, je zabezpečiť rýchle a bezpečné dopravné prepojenie hlavného mesta SR Bratislavy s mestom Stupava , čím dôjde k odľahčeniu dopravne preťaženej cesty I/2 a k väčšiemu využívaniu diaľnice D2.

≪ späť na Referencie