Podtureň-1._720x180

Lokálna oprava mostného zvršku diaľničného mosta ev.č. D1-220 Podtureň – pravý most

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Doba výstavby: 06/2011 – 09/2011
Miesto výstavby: D1 – Žilinský kraj
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Predmetom stavby bola oprava konštrukčných vrstiev na pravom diaľničnom moste Podtureň. Nosná konštrukcia mosta je predpätá, montovaná zo segmentov. Priečny rez mosta je komôrkový. Šírka nosnej konštrukcie je 13,40 m, stavebná výška segmentov je 3,8 m. Most je 17-násť poľový s rozpätiami polí 35-70 m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie 1038 m.

≪ späť na Referencie