Turčianska-Štiavnička_720x180

MK – Turčianska Štiavnička, SO 01 – MK Ulica 1. Mája, SO 06 – Komunikácie a parkovacie plochy

Objednávateľ: Obec Turčianska Štiavnička
Doba výstavby: 07/2010 – 03/2011
Miesto výstavby: Turčianska Štiavnička
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia existujúcej MK – ul. 1. Maja v obci Turčianska Štiavnička
SO 06 Nová komunikácia Vetve „A“ a Vetve „B“ v intraviláne obce Turčianska Štiavnička, kde bola situovaná zástavba bez prístupovej cesty.

≪ späť na Referencie