R3-Horná-Štubňa1._720x180

Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa – obchvat

Objednávateľ: Združenie R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG
Doba výstavby: 05/2009 – 10/2010
Miesto výstavby: k.ú. Horná Štubňa, okr. Turčianske Teplice
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:
SO  D204-00 Most nad žel. traťou Diviaky – Banská Bystrica
SO  D205-00 Most nad cestou R3 v km 3,626

Most nad žel. traťou Diviaky – Banská Bystrica zabezpečuje mimoúrovňové kríženie cesty R3 v km 4,197 327 so železničnou traťou č. 172 Diviaky-Banská Bystrica.

Most nad cestou R3 v km 3,626 zabezpečuje mimoúrovňové kríženie miestnej obslužnej komunikácie a cesty R3 v km 3,626.

≪ späť na Referencie