Sberný-dvor-Cífer-1._720x180

Sberný dvor Cífer

Objednávateľ: Obec Cífer
Doba výstavby: 07/2012 – 10/2012
Miesto výstavby: Obec Cífer
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:
SO 01 Príprava územia
SO 10 Oplotenie
SO 11 Príjazdová komunikácia
SO 12 Spevnené plochy

Zberný dvor je umiestený v jestvujúcom areáli, ktorý sa nachádza vedľa futbalového štadióna. Prístup je zo štátnej cesty III/6113. Zberný dvor pozostával z realizácie prístupovej komunikáte, spevnených plôch, montáže a dodania oplotenia a z dodávky a montáže posuvnej brány.

Zberný dvor je určený na zber a zhromažďovanie vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu.

≪ späť na Referencie