Zímostie-2._720x180

Zámostie – rekonštrukcia mostných objektov ev.č. 093 a 093a

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Doba výstavby: 11/2010 – 12/2011
Miesto výstavby: Banskobystrický kraj
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Dôvodom pre zahájenie stavby bol zlý stavebno-technický stav cesty I/66 a mostných objektov v úseku pasportného staničenia 113,000 – 114,500, který zaostáva za požiadavkami  plynulosti a bezpečnosti premávky, znižuje dopravnú kapacitu a tým zaostáva za dopravným významom komunikácie.

≪ späť na Referencie