B hoĺ-1_720x180

Revitalizácie

ALPINE SLOVAKIA realizuje:

  • Regenerácie centier miest a obcí
  • Revitalizácie vodných tokov a rybníkov
  • Rekultivácie krajiny
  • Revitalizácie zelene
  • Revitalizácie starších priemyselných a občianskych stavieb