lipt.mikulas-2_720x180

Rekonštrukcia a oživenie Centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Doba výstavby: 09/2011 – 06/2012
Miesto výstavby: Liptovský Mikuláš
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Popis stavby

Stavba leží v Centrálnej mestskej zóne, jej časť je chránená ako pamiatková zóna.
Stavebné práce boli realizované na Námestí Osloboditeľov a v uliciach Tranovského, Školská a Štúrová.

≪ späť na Referencie