SereÔ-1_720x180

Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď

Objednávateľ: Mesto Sereď
Doba výstavby: 09/2011 – 06/2012
Miesto výstavby: Sereď
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:

 • SO-01 Spevnená plocha námestia a pešie komunikácie
 • SO-02 Úprava verejnej zelene
 • SO-03 Verejné hygienické zariadenie
 • SO-04 Fontána
 • SO-05 Prvky drobnej architektúry
 • SO-06 Historicko-informačný systém
 • SO-07 Detské ihrisko
 • SO-08 Vodovod a kanalizácia
 • SO-09 Káblové rozvody NN
 • SO-10 Verejné osvetlenie
 • SO-10.1 Monitorovací systém
 • SO-11 Závlahový systém

≪ späť na Referencie