Modrě-kameĺ-I.etapa2_720x180

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny – Modrý Kameň I. etapa

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň
Doba výstavby: 09/2011 – 06/2011
Miesto výstavby: Modrý Kameň
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:

  • SO 06 Miestna komunikácia – rekonštrukcia – úsek otočky autobusov
  • SO 07 Novostavba zastávky SAD
  • SO 08 Verejné osvetlenie
  • SO 09 Novostavba pešieho chodníka
  • SO 10 Novostavba cyklistického chodníka
  • SO 11 Rekonštrukcia lávky cez potok Riečka
  • SO 12 Dažďová kanalizácia
  • SO 13 Vonkajšie NN rozvody
  • SO 14 Rekonštrukcia plôch centrálnej mestskej zóny
  • SO 15 Rekonštrukcia peších chodníkov centrálnej mestskej zóny

≪ späť na Referencie