Koz rovce-2_720x180

Revitalizácia centrálnej zóny obce Kozárovce

Objednávateľ: Obec Kozárovce
Doba výstavby: 07/2010 – 09/2010
Miesto výstavby: Kozárovce
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:

  • SO 01 Nové spevnené plochy
  • SO 02 Rekonštrukcia komunikácie
  • SO 03 Súbor prvkov drobnej architektúry
  • SO 04 Súbor prvkov sadových úprav
  • SO 05 Rekonštrukcia chodníkov
  • SO 06 Rekonštrukcia zastávky

≪ späť na Referencie