Pribeta-1_720x180

Revitalizácia centrálnej zóny Pribeta

Objednávateľ: Obec Pribeta
Doba výstavby: 01/2012 – 07/2012
Miesto výstavby: Pribeta
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:

  • SO 01.1 Modernizácia miestnych komunikácií
  • SO 01.2 Modernizácia miestnych komunikácií
  • SO 03 Modernizácia autobusových zastávok
  • SO 04 Dopravný subsystém80
  • SO 05 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
  • SO 06 Modernizácia chodníkov
  • SO 07 Modernizácia verejných spevnených plôch

≪ späť na Referencie