turie-1_720x180

Revitalizácia námestia obce Turie

Objednávateľ: Obec Turie
Doba výstavby: 04/2011 – 02/2012
Miesto výstavby: Turie
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

 • SO 02 Železobetónový most v km 1,9505
 • SO 03 Verejné priestranstvá – spevnené plochy
 • SO 03vh Verejné priestranstvá – vodné hospodárstvo
 • SO 04 Verejné priestranstvá – súbor prvkov verejnej zelene
 • SO 05 Verejné priestranstvá – súbor prvkov drobnej architektúry
 • SO 06 Verejné priestranstvá – fontána
 • SO 07 Verejné osvetlenie
 • SO 08 Autobusová zastávka
 • SO 09 Chodníky
 • SO 10 Miestne komunikácie a parkoviská vr. dopravných subsystémov
 • SO 11 Rekonštrukcia chodníkov
 • SO 12 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

≪ späť na Referencie