bobrovec-2_720x180

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Bobrovec

Objednávateľ: Obec Bobrovec
Doba výstavby: 05/2011 – 01/2012
Miesto výstavby: Bobrovec
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

  • SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
  • SO 02 Výstavba verejných priestranstiev
  • SO 03 Výstavba nového chodníka
  • SO 04 Úprava prvkov verejnej zelene
  • SO 05 Rekonštrukcia spevnených plôch
  • SO 06 Rekonštrukcia autobusovej zastávky
  • SO 08 Výstavba novej dažďovej kanalizácie
  • SO 09 Súbor prvkov drobnej architektúry

≪ späť na Referencie