B hoĺ-1_720x180

Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň

Objednávateľ: Obec Báhoň
Doba výstavby: 07/2010 – 12/2010
Miesto výstavby: Báhoň
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba bola členená na stavebné objekty:

  • SO 01 Úprava verejných priestranstiev
  • SO 01.1 Chodníky
  • SO 01.2 Spevnené plochy
  • SO 01.3 Drobná architektúra
  • SO 01.4 Fontána
  • SO 02 Obnova verejnej zelene
  • SO 03 Detské ihrisko
  • SO 04 Verejné osvetlenie

≪ späť na Referencie