Vodohospodárske stavby

Typickou ukážkou takýchto stavieb sú napr. projekty kanalizačných a čistiacich systémov, čističky odpadových vôd, vodárne, úpravy vodných tokov, budovanie prepustí, hatí, hrádzí, čistenie korýt riek, a pod. Spoločným menovateľom týchto stavieb je zvyšujúci sa tlak spoločnosti na ochranu životného prostredia.

ALPINE Slovakia sa radí medzi firmy, ktoré realizáciou týchto stavieb podporujú zlepšenie a ochranu životného prostredia.