horna_ves

Horná ves – údržba toku Homola

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Zvolen
Doba výstavby: 02/2013 – 09/2013
Miesto výstavby: Obec Horná Ves
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

≪ späť na Referencie