bernolakovo

Kanalizácia obce Bernolákovo

Objednávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Doba výstavby: 09/2012 – 10/2014
Miesto výstavby: Obec Bernolákovo
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Popis stavby

Účelom stavby bola realizácia novej kanalizácie na miestach, kde nebola kanalizácia vybudovaná. Súčasťou stavby bola aj realizácia 5 kanalizačných prečerpávajúcich staníc.

Dĺžka hlavného kanalizačního potrubí – 8 124,8 m, kanalizačních prípojok – 4 654,8 m, výtlačného potrubia – 1 574,5 m, vodovodního potrubí – 147,50 m, vodovodných prípojok – 9,50 m.

≪ späť na Referencie