kopernica

Kopernica – údržba Kopernického potoka, v km 9,4-11,6

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Zvolen
Doba výstavby: 02/2013 – 10/2015
Miesto výstavby: Kraj Banskobystrický
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Popis stavby

Údržbou boli upravené odtokové pomery v koryte toku odstránením splavenín a nánosov. Časť vyťaženého materiálu bola uložená do brehových nátrží a výmoľov. Bola vykonaná aj úprava priľahlého terénu pozdľž toku.

≪ späť na Referencie