kanalizacie2_etapa_Piest_header_720x180

Rekonštrukcia kanalizácie II. etapa, Piešťany

Objednávateľ: Váhostav SK a.s., Žilina pre TAVOS a.s. (investor)
Doba výstavby: 03/2007 – 04/2008
Miesto výstavby: Mesto Piešťany
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavebné práce na rekonštrukcii kanalizácie mesta Piešťany pozostávajú z objektov:

  • SO 01 Rekonštrukcie kanalizácie
  • SO 02 Rekonštrukcia odľahčovacích komôr
  • SO 03 Rekonštrukcia kanalizačných odbočiek

Celkový rozsah

  • Vybudovanie alebo výmena kanalizačných stôk priemeru 300-1200 mm dĺžky 1 834,0 m
  • Vybudovanie alebo výmena kanalizačných odbočiek priemeru 150-300 mm dĺžky 1 452,0 m
  • Zhotovenie uličných vpustí 91 ks
  • Rekonštrukcia odľahčovacích komôr 9 ks
  • Vybudovanie monolitických a prefa šácht 83 ks

≪ späť na Referencie