bahnbau_header2_720x180

Železničné stavby

Význam dopravy neustále narastá. Železničná doprava má v dnešnej spoločnosti svoje špecifické a nezastupiteľné postavenie. Rast životnej úrovne obyvateľstva, zvyšovanie objemu voľného času i rastúca výmena tovaru vyvolávajú stále väčšiu potrebu premiestňovania osôb a nákladov. Súčasne s týmto trendom silnie požiadavka na zvládnutie predlžujúcich sa prepravných vzdialeností v čo najkratšom čase.

ALPINE relizuje železničné stavby a je schopná splniť všetky požiadavky investora v požadovanej kvalite.