brestovany_header_720x180

Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, I. etapa

Objednávateľ: OHL ŽS Brno, a.s., Brno, Česká republika
Doba výstavby: 10/2004 – 12/2007
Miesto výstavby: Železničná trať na úseku mesto Trnava – obec Brestovany
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: ALPINE Mayreder Bau GmbH ako člen združenia „Projekt SK 2004“. V roku 2006 prevzala stavbu spoločnosť ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Technický popis

Stavba sa začína v km 47,550 za železničnou stanicou Trnava a jej súčasťou okrem 1 traťových úsekov je aj prestavba železničnej stanice Brestovany na železničnú zastávku.

V rámci stavby sa realizovala aj rekonštrukcia TNS Trnava. Celková dĺžka úseku je 7 245,0 m.

Súčasťou modernizácie železničnej trate bola i realizácia nového železničného spodku a zvršku, výstavba nástupíšť, podchodov a pozemných objektov pre umiestnenie technologických zariadení. Bolo vybudované nové trakčné vedenie, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, nové káblové vedenia, osvetlenie a protihlukové steny v dotknutých lokalitách.

≪ späť na Referencie