ŽSR-Modernizácia-Trenčianska-Teplá-Ilava-Beluša_720x180

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom IV. a V. etapa

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Doba výstavby: 11/2009 – 2014
Miesto výstavby: Úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša
Krajina: Slovenská republika
Zhotoviteľ: Združenie ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. ako účastník „Združenia ŽSR – Beluša“

Realizácia objektu

Modernizácia železničnej trate IV. a V. etapa predstavuje komplexnú modernizáciu železničnej trate v dĺžke 20,4 km od obce Trenčianska Teplá po obec Beluša. Stavba pozostáva zo štyroch staničných a štyroch medzistaničných úsekov, na ktorých sa zhotoví nový železničný spodok a zvršok, trakčné vedenie, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, umelé objekty (nadjazdy, podchody, protihlukové steny), nástupištia a ostatné s výstavbou súvisiace inžinierske siete.

≪ späť na Referencie