SO 311

Rekonštruovali sme betónové vozovky v Trnavskom regióne

23.01.2017

Účelom a cieľom stavby bola rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/62 a I/75 v okrese Galanta, kde došlo k nahradeniu pôvodnej cementovo-betónovej vozovky, vozovkou živičnou. Na Slovensku tu bola prvý krát použitá polotuhá vozovka s homogenizovanou vrstvou recyklovanou za studena.

Stavba bola rozdelená na dva samostatné úseky. Prvý úsek riešil rekonštrukciu cesty I/62 v extraviláne v dĺžke takmer 13 km a zahrňoval 7 mostných objektov a 6 križovatiek. Druhý objekt v katastrálnom území mesta Sládkovičovo a Košút riešil najmä vjazdy do rodinných domov a priemyselných prevádzok a križovatky. Súčasťou oboch úsekov bolo umiestnenie protihlukových stien.

 

≪ späť na aktuality